- телени гребени и кукички за календари
- телове на килограм
- пластмасови гребени различни диаметри
- картони за гърбове,  прозрачни челни листове
- книговезки платна:

PVC върху хартия
текстилни
PU имитации на кожа,  термоактивни
Flock нормален и термоактивен
- помощни материали
текстил (газа)
крепирани хартии
капител банд
ласе
- ринг-механизми
- лостови механизми за класьори
- клипове за клип-борд
- капси
- кухи бургии за пробиване на хартия
- восъчна хартия и силиконов спрей за кухите бургии
- телбодчета различни размери


За други материали,  моля питайте.