- специализирани машини за многопластово наслояване за производство на многослойни гъвкави опаковки, ламиниране тип „солвентлес”
BMB www.bmbag.ch


МАШИНИ ЗА МНОГОПЛАСТОВО НАСЛОЯВАНЕ, ЛАМИНИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ
- ролни ламинатори различни ширини – моля, питайте


МАШИНИ ЗА МНОГОПЛАСТОВО НАСЛОЯВАНЕ, ЛАМИНИРАНЕ И ЛАКИРАНЕ