- листов ръчен, полуавтоматичен и автоматичен топъл печат, ротационен топъл печат, специални машини по заявка на клиента
Baier  www.hotstamping.de


МАШИНИ ЗА РЪЧЕН И АВТОМАТИЧЕН ТОПЪЛ ПЕЧАТ, ТВЪРДИ КОРИЦИ, ОЛЕПИЛЯВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА КЛАСЬОРИ МАШИНИ ЗА РЪЧЕН И АВТОМАТИЧЕН ТОПЪЛ ПЕЧАТ, ТВЪРДИ КОРИЦИ, ОЛЕПИЛЯВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА КЛАСЬОРИ МАШИНИ ЗА РЪЧЕН И АВТОМАТИЧЕН ТОПЪЛ ПЕЧАТ, ТВЪРДИ КОРИЦИ, ОЛЕПИЛЯВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА КЛАСЬОРИ- топъл печат цилиндър 
SPM Steuer   www.spmsteuer.com


МАШИНИ ЗА РЪЧЕН И АВТОМАТИЧЕН ТОПЪЛ ПЕЧАТ, ТВЪРДИ КОРИЦИ, ОЛЕПИЛЯВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА КЛАСЬОРИ МАШИНИ ЗА РЪЧЕН И АВТОМАТИЧЕН ТОПЪЛ ПЕЧАТ, ТВЪРДИ КОРИЦИ, ОЛЕПИЛЯВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА КЛАСЬОРИ- производство на твърди корици и различни машини; биговане до 3 мм книговезки картон, олепиляване, преси, кръглене
C.M.C. Italia www.cmc-italia.com


МАШИНИ ЗА РЪЧЕН И АВТОМАТИЧЕН ТОПЪЛ ПЕЧАТ, ТВЪРДИ КОРИЦИ, ОЛЕПИЛЯВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА КЛАСЬОРИ МАШИНИ ЗА РЪЧЕН И АВТОМАТИЧЕН ТОПЪЛ ПЕЧАТ, ТВЪРДИ КОРИЦИ, ОЛЕПИЛЯВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА КЛАСЬОРИ МАШИНИ ЗА РЪЧЕН И АВТОМАТИЧЕН ТОПЪЛ ПЕЧАТ, ТВЪРДИ КОРИЦИ, ОЛЕПИЛЯВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА КЛАСЬОРИ- ринг- и лостови механизми за класьори, поставяне на капси, линии за производство на класьори 
IML    www.iml.it